Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Task #132621

open

זיכוי עובר פיצוץ צינור מים ראשי

Added by הולי שוורץ almost 11 years ago. Updated almost 11 years ago.

Status:
Assigned
Priority:
Normal
Category:
בניין
Start date:
2012-12-18
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:

Description

בעבר ביקשו אנשי הועד שנפנה אל תאגיד המים בבקשה לבדוק איך יתכן שהיתה עליה משמעותית בצריכה המשותפת. קיבלתי תשובה שבחודש יוני 12' היתה נזילה מצינור המים הראשי והשנושא הועבר לבדיקה ולמעקב. בפועל מה שקורה הוא שחברת המים בודקת את הצריכה המשותפת בחודשים שלאחר מכן כדי לראות שאכן היתה ירידה בצריכה, מה שמלמד שמקור העליה בחודש יוני אכן היה בפיצוץ צינור. מבדיקה שערכתי מול העיריה - הסתבר שגם כיום (חצי שנה ממועד הפיצוץ, וחודשיים מיום שהועד קיבל מכתב שלפיו הנושא יטופל) - עדיין אין כל הוראה לזכות את החשבונות שלנו, וגם בדיקת חשבונות הצריכה המשותפת אינם מראים ירידה בצריכה. האם הועד מודע לכך? האם זה במעקב ומטופל? אני גיליתי את כל הדברים האלה אגב טיפול בעניין פרטי שלי מול חברת המים, ונראה לי שכדאי שהועד יתן על זה את הדעת ו"יציק" לעיריה, כי הם לא אוהבים להחזיר כסף, והם לא יעשו את זה אם לא "ישבו להם על הראש".

Actions #1

Updated by תומר שלו almost 11 years ago

  • Status changed from New to Assigned
  • Assignee set to ועד אלון 39

Also available in: Atom PDF