Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Task #442482

open

План за работа

Added by Anonymous almost 8 years ago. Updated almost 8 years ago.

Status:
Approved
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2015-05-04
Due date:
2015-05-10 (over 8 years late)
% Done:

100%

Estimated time:
2.00 h
Sequencing:
Actions #1

Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Estimated time set to 2.00 h
Actions #2

Updated by Pero Sechkov almost 8 years ago

• Откако се договоривме со тимот кој што и како ќе работи, беше договорено мене да ми припадне делот каде што ќе тестирам одредени делови од системот за библиотеката.
• Прва задача која ќе треба да се изврши е само да се изнајдат алатки со кој ќе се вршат тестирања на деловите за кои сме поделени да ги тестираме, во мојот случај базата на податоци .
• Втората фаза од тестирањето се состои од примена на некои од алатките за тестирање на базата, за тоа колку е функционална.
• И крајната, третата фаза на мојот дел од проектот е извештај за тоа дали и како се имам придржувано до планот и дали имам некакви отстапки од истиот.

Also available in: Atom PDF