Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Bug #687890

Bỏ yêu cầu đăng nhập khi vào xem job và Nhà tuyển dụng

Added by Quang Quân Bùi about 5 years ago.

Status:
New
Priority:
Immediate
Assignee:
-
Start date:
2017-08-03
Due date:
% Done:

0%

Estimated time:
Sequencing:

Description

Hiện tại khi người dùng chưa đăng nhập không xem được job và trang Nhà tuyển dụng.

Bỏ điều kiện này. Người dùng bình thường (ko đăng nhâp) cũng có thể xem được thông tin job và thông tin Nhà tuyển dụng - không hiển thị thông tin liên hệ của Nhà tuyển dụng (email và số điện thoại)

Also available in: Atom PDF