Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated Category
281047 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Tävligsjury 2014 Mats Bayard 2014-12-17 06:21 PM Ledning Actions
281042 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Ansvarig för funktionen "Tävlig" Mats Bayard 2014-03-17 04:37 AM Tävling Actions
281041 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Vem tar speakerfunktioen? Mats Bayard 2014-03-17 04:35 AM Tävlingsadm. / IT Actions
259393 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag till avtal mellan arrangerande föreningar Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
255392 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med 10-mila förningen Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
254857 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med Kåre Mats Bayard 2014-01-27 04:38 AM Bemanning/samarbete Actions
247023 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Riskanalys Mats Bayard 2014-01-27 03:11 AM Ledning Actions
255391 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Sänd riskanalys till Tunas styrelse Mats Bayard 2014-01-08 08:08 AM Ekonomi Actions
255388 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Avsiktsförklaring tecknas med Falu kommun före jul Mats Bayard 2014-01-08 08:06 AM Marknad/information Actions
255376 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Excelfil med uppgifter om vad som ”köptes” av deltagarna 2013 Mats Bayard 2014-01-08 07:59 AM Arena Actions
247020 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Samordningsmöten Mats Bayard 2013-12-09 06:56 AM Möten Actions
    (1-11/11)

    Also available in: Atom CSV PDF