Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated Category
281047 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Tävligsjury 2014 Mats Bayard 2014-12-17 06:21 PM Ledning Actions
261783 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Attestinstruktion Niklas Aldin 2014-05-13 04:52 AM Ekonomi Actions
261782 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Etablera fförutsättningar för löpande redovisning etc Niklas Aldin 2014-05-13 04:27 AM Ekonomi Actions
261779 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med Visit Dalarna Stig Wiklund 2014-05-10 01:11 AM Logistik Actions
261784 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Utred möjligheten att samarbeta med Skidspelen/VM avseende storbildsskärm Anders Hansson 2014-03-17 05:14 AM Tävlingsadm. / IT Actions
281045 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Intern information Anders Hansson 2014-03-17 04:50 AM Marknad/information Actions
281042 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Ansvarig för funktionen "Tävlig" Mats Bayard 2014-03-17 04:37 AM Tävling Actions
281041 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Vem tar speakerfunktioen? Mats Bayard 2014-03-17 04:35 AM Tävlingsadm. / IT Actions
259382 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Arbetsinsats för olika arbetsuppgifter Mari-Louise Lundgren 2014-03-17 04:15 AM Bemanning/samarbete Actions
255377 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Boka de resurser vi behöver i form av lokaler, ytor, tjänster och utrustning Torbjörn Larsson 2014-03-17 03:07 AM Logistik Actions
259393 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag till avtal mellan arrangerande föreningar Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
255392 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med 10-mila förningen Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
261786 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Flera medverkade föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-27 05:14 AM Bemanning/samarbete Actions
261780 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Samarbete Beyond skiing m.fl. Håkan Rystedt 2014-01-27 05:14 AM Marknad/information Actions
261777 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Basplan logistik Stig Wiklund 2014-01-27 05:14 AM Logistik Actions
254867 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag på bankontrollant Lars Sjökvist 2014-01-27 03:11 AM Tävling Actions
247027 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Ledning 2014-01-27 03:11 AM Ledning Actions
247023 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Riskanalys Mats Bayard 2014-01-27 03:11 AM Ledning Actions
259385 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Åtgärder av övriga föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-23 07:30 AM Bemanning/samarbete Actions
255871 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Plan för hur stödet från Blg/Falun ges Håkan Rystedt 2014-01-21 06:42 PM Bemanning/samarbete Actions
255870 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Få avsiktsförklaring signerad av Borlänge kommun Håkan Rystedt 2014-01-21 06:40 PM Bemanning/samarbete Actions
259383 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Fördelningsprinciper Mari-Louise Lundgren 2014-01-20 05:47 AM Bemanning/samarbete Actions
255378 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Specificera hur vi kan lösa logi med boenden i idrottshallarna/skolorna. lars arvidsson 2014-01-20 05:47 AM Logistik Actions
255391 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Sänd riskanalys till Tunas styrelse Mats Bayard 2014-01-08 08:08 AM Ekonomi Actions
255388 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Avsiktsförklaring tecknas med Falu kommun före jul Mats Bayard 2014-01-08 08:06 AM Marknad/information Actions
(1-25/27) Per page: 25, 50

Also available in: Atom CSV PDF