Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Issues

Filters

Apply Clear

# Project Tracker Status Priority Subject Assignee Updated Category
795391 1-zl_shop Bug New Normal 王奇-Bug9-快报浏览错误 2019-01-04 02:34 AM Actions
795508 1-zl_shop Task New Normal 韩嘉昕测试用例 2019-01-04 04:23 AM Actions
795601 1-zl_shop Task New Normal 测试用例-秦继贤 2019-01-03 07:16 AM Actions
795604 1-zl_shop Bug New Normal bug1秦 2019-01-03 07:31 AM Actions
795610 1-zl_shop Task New Normal bug1秦 2019-01-03 07:31 AM Actions
795611 1-zl_shop Bug New Normal bug2秦 2019-01-03 07:32 AM Actions
795612 1-zl_shop Bug New Normal bug3秦 2019-01-03 07:33 AM Actions
796042 1-zl_shop Bug New Normal 韩嘉昕-bug1 2019-01-04 04:18 AM Actions
796044 1-zl_shop Bug New Normal 韩嘉昕-bug2 2019-01-04 04:20 AM Actions
796046 1-zl_shop Bug New Normal 韩嘉昕-bug3 2019-01-04 04:21 AM Actions
796047 1-zl_shop Bug New Normal 韩嘉昕-bug4 2019-01-04 04:22 AM Actions
796108 1-zl_shop Bug New Normal 郭子郡bug1-删除多个友情链接失败 2019-01-04 07:35 AM Actions
796113 1-zl_shop Bug New Normal 郭子郡bug2-无法浏览员工操作权限 2019-01-04 07:39 AM Actions
796214 1-zl_shop Task New Normal 张鑫涛的测试用例 2019-01-04 10:09 AM Actions
796218 1-zl_shop Bug New Normal 张鑫涛-订单填写有误 2019-01-04 10:15 AM Actions
796278 1-zl_shop Bug New Normal 张鑫涛-订单填写有误 2019-01-04 10:18 AM Actions
90917 1.1.- Registro de cotización Task Assigned High Registro de cotización - Registro de cliente - Creación componentes soporte Carlos Jara 2012-08-15 03:36 AM Actions
90936 1.3.- Registro de Orden de Compra (Clientes grandes) Task Assigned High Registro de Orden de Compra / Producto / Orden de Compra Dennys Távara Alvarado 2012-08-29 11:20 PM Actions
90926 1.4.- Facturación Task Assigned High Imprimir Cotiz, O/C, Factura/Boleta Carlos Jara 2012-08-15 03:28 AM Actions
90927 1.4.- Facturación Task Assigned High Imprimir Cotiz, O/C, Factura/Boleta Dennys Távara Alvarado 2012-08-15 03:29 AM Actions
795165 106大作业 Bug New Normal 智联商城 2019-01-02 10:42 AM Actions
795166 106大作业 Bug New Normal 智联商城 2019-01-02 10:43 AM Actions
794958 106大作业 Task New Normal 智联商城 张 书慧 2019-01-02 07:57 AM Actions
247027 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Ledning 2014-01-27 03:11 AM Ledning Actions
254860 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag på kartkontrollant 2014-01-27 03:11 AM Tävling Actions
261784 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Utred möjligheten att samarbeta med Skidspelen/VM avseende storbildsskärm Anders Hansson 2014-03-17 05:14 AM Tävlingsadm. / IT Actions
281045 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Intern information Anders Hansson 2014-03-17 04:50 AM Marknad/information Actions
255870 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Få avsiktsförklaring signerad av Borlänge kommun Håkan Rystedt 2014-01-21 06:40 PM Bemanning/samarbete Actions
255871 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Plan för hur stödet från Blg/Falun ges Håkan Rystedt 2014-01-21 06:42 PM Bemanning/samarbete Actions
261780 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Samarbete Beyond skiing m.fl. Håkan Rystedt 2014-01-27 05:14 AM Marknad/information Actions
255378 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Specificera hur vi kan lösa logi med boenden i idrottshallarna/skolorna. lars arvidsson 2014-01-20 05:47 AM Logistik Actions
254867 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag på bankontrollant Lars Sjökvist 2014-01-27 03:11 AM Tävling Actions
259382 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Arbetsinsats för olika arbetsuppgifter Mari-Louise Lundgren 2014-03-17 04:15 AM Bemanning/samarbete Actions
259383 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Fördelningsprinciper Mari-Louise Lundgren 2014-01-20 05:47 AM Bemanning/samarbete Actions
259385 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Åtgärder av övriga föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-23 07:30 AM Bemanning/samarbete Actions
261786 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Flera medverkade föreningar Mari-Louise Lundgren 2014-01-27 05:14 AM Bemanning/samarbete Actions
247020 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Samordningsmöten Mats Bayard 2013-12-09 06:56 AM Möten Actions
247023 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Riskanalys Mats Bayard 2014-01-27 03:11 AM Ledning Actions
254857 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med Kåre Mats Bayard 2014-01-27 04:38 AM Bemanning/samarbete Actions
255392 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med 10-mila förningen Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
259393 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Förslag till avtal mellan arrangerande föreningar Mats Bayard 2014-01-27 08:15 AM Bemanning/samarbete Actions
281041 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Vem tar speakerfunktioen? Mats Bayard 2014-03-17 04:35 AM Tävlingsadm. / IT Actions
281042 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Ansvarig för funktionen "Tävlig" Mats Bayard 2014-03-17 04:37 AM Tävling Actions
281047 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Tävligsjury 2014 Mats Bayard 2014-12-17 06:21 PM Ledning Actions
255376 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Excelfil med uppgifter om vad som ”köptes” av deltagarna 2013 Mats Bayard 2014-01-08 07:59 AM Arena Actions
255388 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Avsiktsförklaring tecknas med Falu kommun före jul Mats Bayard 2014-01-08 08:06 AM Marknad/information Actions
255391 10mila i Dalarna Task Resolved Normal Sänd riskanalys till Tunas styrelse Mats Bayard 2014-01-08 08:08 AM Ekonomi Actions
261782 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Etablera fförutsättningar för löpande redovisning etc Niklas Aldin 2014-05-13 04:27 AM Ekonomi Actions
261783 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Attestinstruktion Niklas Aldin 2014-05-13 04:52 AM Ekonomi Actions
261777 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Basplan logistik Stig Wiklund 2014-01-27 05:14 AM Logistik Actions
261779 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Avtal med Visit Dalarna Stig Wiklund 2014-05-10 01:11 AM Logistik Actions
255377 10mila i Dalarna Task Assigned Normal Boka de resurser vi behöver i form av lokaler, ytor, tjänster och utrustning Torbjörn Larsson 2014-03-17 03:07 AM Logistik Actions
794646 11-zl_shop Task New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试——用户管理) 2019-01-01 01:15 PM Actions
794648 11-zl_shop Bug New Normal 2班-杨柳-2017011736-前台-登录注册-bug 2019-01-01 12:59 PM Actions
794650 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)1 2019-01-01 02:18 PM Actions
794656 11-zl_shop Task New Normal 京东商城后台管理系统的友情链接和商城设置的功能---2班-张宇娟的测试用例 2019-01-04 02:27 AM Actions
794662 11-zl_shop Bug New Normal 2-张宇娟 商城后台管理系统的展示图列表的搜索框无效 2019-01-01 01:54 PM Actions
794664 11-zl_shop Bug New Normal 2班-杨柳-缺陷 2019-01-01 01:56 PM Actions
794666 11-zl_shop Bug New Normal 2班-杨柳-缺陷 2019-01-01 01:59 PM Actions
794668 11-zl_shop Bug New Normal 2-张宇娟 商城后台管理系统的友情链接的导航栏点击无法跳转 2019-01-01 02:01 PM Actions
794673 11-zl_shop Bug New Normal 2-张宇娟 商城后台管理系统的展示图链接跳转错误 2019-01-01 02:15 PM Actions
794674 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)2 2019-01-01 02:15 PM Actions
794676 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)3 2019-01-01 02:16 PM Actions
794677 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)4 2019-01-01 02:16 PM Actions
794678 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)5 2019-01-01 02:17 PM Actions
794680 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)6 2019-01-01 02:20 PM Actions
794681 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)7 2019-01-01 02:21 PM Actions
794682 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)8 2019-01-01 02:21 PM Actions
794683 11-zl_shop Bug New Normal 乔子璇——zl_shop(商城后台管理系统测试BUG——用户管理)9 2019-01-01 02:21 PM Actions
794918 11-zl_shop Bug New Normal 2-杜瑜萌-新闻管理缺陷1 2019-01-02 05:59 AM Actions
794920 11-zl_shop Bug New Normal 2-杜瑜萌-新闻管理缺陷2 2019-01-02 06:00 AM Actions
794922 11-zl_shop Bug New Normal 2-杜瑜萌-新闻管理缺陷3 2019-01-02 06:01 AM Actions
794930 11-zl_shop Bug New Normal 2-杜瑜萌-新闻管理缺陷4 2019-01-02 06:08 AM Actions
794933 11-zl_shop Bug New Normal 2-杜瑜萌-新闻管理缺陷5 2019-01-02 06:10 AM Actions
795193 11-zl_shop Task New Normal 刘钶妍—权限管理测试用例 2019-01-02 11:49 AM Actions
795200 11-zl_shop Bug New Normal 刘钶妍—权限管理Bug1 2019-01-02 11:58 AM Actions
795206 11-zl_shop Bug New Normal 刘钶妍—权限管理Bug2 2019-01-02 12:03 PM Actions
795207 11-zl_shop Bug New Normal 刘钶妍—权限管理Bug3 2019-01-02 12:07 PM Actions
795210 11-zl_shop Bug New Normal 刘钶妍—权限管理Bug4 2019-01-02 12:14 PM Actions
795346 11-zl_shop Task New Normal 陈雅楠-测试用例 2019-01-02 02:33 PM Actions
795347 11-zl_shop Bug New Normal 陈雅楠-缺陷 2019-01-02 02:33 PM Actions
795349 11-zl_shop Bug New Normal 陈雅楠-缺陷 2019-01-02 02:35 PM Actions
795350 11-zl_shop Bug New Normal 陈雅楠-缺陷 2019-01-02 02:35 PM Actions
796464 11-zl_shop Task New Normal 郑晨煊-My Movie前台测试用例 2019-01-04 12:32 PM Actions
796470 11-zl_shop Bug New Normal 郑晨煊-My Movie前台缺陷 2019-01-04 12:47 PM Actions
794655 11-zl_shop Task New Normal 刘美宁-京东商城后台管理系统商品管理测试用例 刘 美宁 2019-01-04 02:28 AM Actions
794657 11-zl_shop Bug New Normal 刘美宁-缺陷 刘 美宁 2019-01-01 01:38 PM Actions
794658 11-zl_shop Bug New Normal 刘美宁-添加商品没有选择的商品品牌缺陷 刘 美宁 2019-01-04 02:31 AM Actions
794660 11-zl_shop Bug New Normal 刘美宁-修改商品属性名缺陷 刘 美宁 2019-01-04 02:29 AM Actions
795991 11-zl_shop Bug New Normal 刘美宁-添加商品的商品名的缺陷 刘 美宁 2019-01-04 03:02 AM Actions
794563 11-zl_shop Task New Normal 2班-杨柳-2017011736-前台-登录注册-测试用例 柳 杨 2019-01-01 12:43 PM Actions
794667 11-zl_shop Bug New Normal 2班-杨柳-缺陷 柳 杨 2019-01-01 02:00 PM Actions
794669 11-zl_shop Bug New Normal 2班-杨柳-缺陷 柳 杨 2019-01-01 02:01 PM Actions
794911 11-zl_shop Task New Normal 杜瑜萌京东商城后台管理系统->新闻管理测试用例 瑜萌 杜 2019-01-02 05:44 AM Actions
247856 12345 Task New High experiencia2 2013-12-11 10:15 AM Actions
247843 12345 Task New High conceçao Carlos Silva 2013-12-11 08:48 AM Actions
247847 12345 Task New Normal validar requisitos Carlos Silva 2013-12-11 08:39 AM Actions
247848 12345 Task New High elaborar requisitos Carlos Silva 2013-12-11 08:48 AM Actions
247855 12345 Task New High experiencia teste Filipa Amaro 2013-12-11 10:15 AM Actions
794509 12组-zl_shop相关测试 Task New Normal 赵一鸣-测试用例-后台内容测试 2019-01-04 02:24 AM Actions
(201-300/32293) Per page: 25, 50, 100

Also available in: Atom CSV PDF