Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Overview

Веб сајтот ќе овозможи лесно внесување односно надополнување на базата со книги, а потоа и лесно пребарубање. Пребарувањето ќе се врши по различни категории: автор, година, жанр и сл. Исто така до книгата има и линк на кој што може да се најде книгата доколку сакаме да ја купиме во електронска или печатена верзија. Во склоп на овој веб сајт се наоѓа и форум во кој што може да се читаат топици, да се креираат нови топици, да се читаат коментари и да се пишуваат коментари. Секој корисник може да си направи свој профил и да може да ги прегледува и едитира своите информации. Исто така и другите корисници може да пристапат до профилот на одреден корисник.Во делот за администратор има додавање на тагови и категории, едитирање на корисници, банирање и одбанирање на корисник или заклучување и отклучување на топик во форумот, рачно додавање на книга.

 

 

Also available in: Atom