Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Xây dựng hệ thống học và làm trắc nghiệm online sử dụng nền tảng gatein portal.

Mô tả ý tưởng:

GateIn Portal là dự án phát triển Portal Framework mã nguồn mở, được hợp tác giữa eXo và JBoss/Redhat, nhằm cung cấp một sản phẩm mã nguồn mở tốt nhất, cạnh tranh với các sản phẩm hiện có như Liferay, Sharepoint, DotNetNuke. Hiện nay, GateIn đã cung cấp gần như đầy đủ các yêu cầu thiết yếu đối với một Portal Framework như quản lý người dùng, quản lý nhóm, quản lý nội dung, quản lý giao diện của website. Người dùng có thể tham khảo thêm thông tin về GateIn tại http://gatein.org
Ý tưởng Xây dựng hệ thống học và làm trắc nghiệm online sử dụng nền tảng gatein portal sẽ dùng các component sẵn có của gatein để phát triển một web base application phục vụ cho việc học và làm trắc nghiệm sau các bài học. Nội dung các bài học có thể tuỳ biến, nội dung câu hỏi lấy random từ ngân hàng câu hỏi.
Mô tả chi tiết

Mục tiêu :

Xây dựng một hệ thống e-study từ đầu, có tính mở có thể mở rộng và phát triển dễ dàng và tích hợp đơn giản sử dụng gatein portal

Về mặt chức năng :

Có thể upload các bài học định dạng html, có hệ thống ngân hàng câu hỏi để tạo các bài kiểm tra trực tuyến hoặc câu hỏi trắc nghiệm ngay sau mỗi bài học

Cơ sở nền tảng:

Sử dụng gatein portal , một framework cung hệ thống UIComponent để xây dựng bất kỳ một web base application nào cũng được, đơn giản và dễ tích hợp với những sản phầm sẵn có
Mô hình xây dựng: Ứng dụng xây dựng theo mô hình design MVC và viết thành một portlet theo chuẩn JSR168 http://jcp.org/en/jsr/detail?id=168 hoặc JSR286 http://jcp.org/en/jsr/detail?id=286

Mở rộng và tuỳ biến:

Có thể thêm tính năng đặt các câu hỏi sau bài học và trả lời trực tuyến kiểu FAQ, tích hợp gadget phát triển riêng với webservice, hoặc tích hợp các sản phầm nguồn mở sẵn có, nội dung học tập và câu hỏi có thể tuỳ biến cho tất cả các ngành học, môn học

Tính mở:

Sản phầm sẽ là phần mềm nguồn mở hoàn toàn và lưu trữ trên github.com https://github.com/thinhnk55/E-Learning-system-GateIn

Kỹ năng yêu cầu

java, maven build system, tomcat application server, git, chuẩn JSR168, JSR170, java script , css, eclipse ide

Kỹ năng đạt được sau khi hoàn thành dự án

Biết cách sử dụng gatein portal để xây dựng ứng dụng độc lập, hiểu về JSR168, JSR170 thành thạo sử dụng CSS 3 , jQuery, twitter bootstrap, có thể phát triển sản phẩm trở thành một e-leaning portal.

Đánh giá mức độ

Khó

Mentor

Phạm Tuân (phamtuanchip [at] gmail [dot] com)
Nguyễn Đức Khôi (ndkhoi168 [at] gmail [dot] com)
Project coordinator at eXo Platform SEA (http://exoplatform.com)

Đội phát triển: Nhóm sinh viên Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn Khánh Thịnh
Nguyễn Đình Niên
Nguyễn Mạnh Cường
Tô Ngọc Linh

Thành viên cộng đồng

An Trung