Project

Profile

Help

HostedRedmine.com has moved to the Planio platform. All logins and passwords remained the same. All users will be able to login and use Redmine just as before. Read more...

Ruby FirstDay

History

 • Do Yukihiro Matz Matsumoto tạo ra từ 24/02/1993
 • 21/12/1995, bản chính thức Ruby 0.95 được công bố

Ruby??

Ruby >> scripting language

 • Ngôn ngữ scripting.
 • Ngôn ngữ hướng đối tượng.
 • Ngôn ngữ linh hoạt.
 • Ngôn ngữ cấp cao.
 • Ngôn ngữ hướng về con người.
 • Đề án nguồn mở.

Ruby được đánh giá là một ngôn ngữ có tính chất linh hoạt cao, hướng thực tế. Tính thực tế

ở đây được hiểu là cách viết code rất gần gũi với cách mô tả trong văn viết của con người, vì
vậy mà Ruby tạo được sự thân thiện với người sủ dụng.

Ruby >> ý tưởng mới

 • Lấy ý tưởng từ:
  • Perl (1 vài cú pháp, biểu thức thông thường).
  • Smalltalk (hướng đối tượng, tính linh hoạt).
  • CLU (vòng lặp).
  • LISP (tính linh hoạt).
  • C (toán tử, prints/spintf, …).